วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เปิดรับสมัครงาน พนักงานParttime KFC ทุกสาขา ทั้วกรุงเทพฯ

 เปิดรับสมัครงาน พนักงานParttime KFC ทุกสาขา ทั้วกรุงเทพ

รายละเอียดตำแหน่งงาน (Details of the Job)
บุคลิกดี รักงานบริการ
สวัสดิการ:รายได้เริ่มต้นชั่วโมงละ 27 บาท+เงินพิเศษจากยอดขาย
เงื่อนไขการจ้าง:ทำงานวันละ 4-6 ชั่วโมง หลังเลิกเรียนหรืองานประจำ


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน
ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้
สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป)
2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ)
3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ)
5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี)

ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น